MotorInfo

Motorka pro radost, ne pro smrt

30.1.2013 10:41
Motorka pro radost, ne pro smrt

V Kraji Vysočina začala probíhat akce „Motorka pro radost, ne pro smrt“, jež je jednou z aktivit BESIP a je určena pro 4. ročníky středních škol v celém Kraji Vysočina - tedy pro mladé a začínající řidiče.

Tuto krajskou aktivitu má na starosti a koordinuje ji Krajský koordinátor BESIP pro Kraj Vysočina pan Milan Stejskal.

Celý projekt by měl navštívit všechny obce s rozšířenou působností, ve kterých je větší počet středních škol. Vše probíhá ve spolupráci s organizací MOTOTREBIC.CZ, MOTO HB, PČR Kraje Vysočina, HZS Kraje Vysočina, ZZS Kraje Vysočina. Akce budou pořádány v kinosálech, tak aby došlo k oslovení co největšího počtu žáků v daném místě konání. Samotný výklad všech zúčastněných je z jejich běžného života a představuje jeho dobré i špatné osudy. Začátek vystoupení je plánován vždy od 10.00 hod a vše trvá zhruba dvě hodiny.

 

Program je rozdělen na dvě části:

I. část programu - připravuje MOTOTREBIC.CZ – výklad je zaměřen na vývoj motorek, pozornost je věnována výkonu, technickému stavu, způsobu jízdy, oblečení a také trendu stoupajícího počtu motorkářů a jejich nehod. Vše pokračuje osobními zkušenostmi zúčastněných motorkářů (nebezpečné situace, nehody…). Závěrem první části je pak vyprávění motocyklisty, který byl přímým účastníkem dopravní nehody, ze které si nese i následky.

II. část programu – podílí se na ní PČR, HZS, ZZS – Kraje Vysočina – výstup jednotlivých zástupců IZS probíhá postupně, každý výstup trvá přibližně 20 minut a je zde věnována pozornost dopravním nehodám, které jsou podrobněji vysvětleny a obsahují především vlastní zážitky přednášejících.

První akce „Motorka pro radost, ne pro smrt“ se konala v pátek 25. ledna 2013 ve Střední průmyslové škole Třebíč a zúčastnilo se jí zhruba 150 žáků. Další akce je plánována na 22. února 2013 do Jihlavy.